Pressemeddelelse om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion

23.05.2018

Statsrevisorerne har på deres møde den 23. maj 2018 behandlet beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion med følgende bemærkning:

Statsrevisorerne konstaterer, at sundheds- og finansministeren på en række punkter er uenige i Rigsrevisionens vurderinger og kritik af processen i forbindelse med salget af den underskudsgivende vaccineproduktion i Statens Serum Institut. 

Statsrevisorerne hæfter sig ved, at Rigsrevisionen fortsat står fuldt inde for konklusioner, vurderinger og faktuelle oplysninger i beretningen. Ministerens indvendinger og oplysninger i ministerredegørelsen er ifølge Rigsrevisionen ikke nye, og de er afspejlet i beretningen.

Statsrevisorerne afslutter beretningssagen henset til, at salget af vaccineproduktionen er en enkeltstående og afsluttet sag, som ikke kræver opfølgende initiativer fra ministeren. 

Af sagen kan man dog lære, at når staten afhænder aktiver, bør salgsprocesser planlægges og gennemføres effektivt og ikke trække i langdrag som i dette tilfælde. Forløbet strakte sig over 4 år, hvoraf forberedelses- og salgsprocessen tog 2½ år, på trods af at Sundheds- og Ældreministeriet lagde vægt på, at processen skulle foregå hurtigt.

Statsrevisorerne finder således fortsat, at der er grundlag for at kritisere Sundheds- og Ældreministeriets langsommelige gennemførsel af salget, som medførte og et stort provenu- og driftstab for staten.  

Grundlaget for Statsrevisorernes bemærkning er sundhedsministerens redegørelse af 3. april 2018 og Rigsrevisionens fortsatte notat af 3. maj 2018.

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen