100 år på Borgen

25.05.2018

Den 28. maj 1918 ‒ for 100 år siden ‒ blev det første møde i Folketingssalen afholdt på det nuværende, tredje Christiansborg. Det fejrer Folketinget med en række spændende aktiviteter i løbet af året.

100 aar paa Borgen 

I 1884 brændte Christiansborg. Først i foråret 1918 var Christiansborg klar til at genhuse Rigsdagens politikere, som flyttede med alle deres ting fra Fredericiagade til det nuværende tredje, Christiansborg. Åbningen betød ikke kun mere plads for de folkevalgte politikere, den markerede også starten på et helt nyt kapitel i det danske demokratis historie. Mødet den 28. maj var nemlig det første efter valget den 22. april 1918, som var det første valg efter indførelsen af den nye grundlov. ‒Den grundlov, som i 1915 indførte, at kvinder og tjenestefolk fik stemmeret og blev valgbare, og som er grundstenen for det demokrati, vi kender i dag.

Med ”100 år på Borgen” fejrer Folketinget Danmarks overgang til et modent og moderne demokrati. I løbet af 2018 vil de sidste 100 års folkestyre blive markeret og hyldet på forskellig vis. 

Politiske satiretegninger indtager Rigsdagsgården

På selve dagen for 100-året for det første møde åbnes satiretegningsudstillingen ”Hofnar eller folkestyrets vagthund – politiske satiretegninger gennem 100 år”officielt. Udstillingen består af 50 satiretegninger, som er udvalgt af bladtegner Claus Seidel og ph.d.-stipendiat Hannibal Munk fra Museet for Dansk Bladtegning. De har været i bladtegnerarkiverne og har i fællesskab skabt en udstilling, som hylder demokratiet og ytringsfriheden, samtidig med at den fremhæver den særlige danske humor. Udstillingen kan opleves frem til november 2018 i Rigsdagsgården og er gratis at besøge. 

Folketingets formand holder 100-årstale

Tirsdag den 29. maj samles Folketingets medlemmer i Folketingssalen til en fælles fejring af det danske folkestyre. Her vil Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, holde en særlig 100-årstale, som vil blive transmitteret på Folketingets tv-kanal.

Særomvisninger

Folketingets omvisninger er populære og velbesøgte, og i løbet af efteråret 2018 vil det være muligt at komme på særomvisninger med fokus på de 100 år på Borgen. På særomvisningerne vil de besøgende blive taget på opdagelse på Christiansborg, hvor de vil få et indblik i, hvordan en bygning kan være folkelig, samle et rigsfællesskab og understøtte demokratiske værdier som frisind og ytringsfrihed. Omvisningerne dykker ned i centrale politiske begivenheder, stiller skarpt på markante kvindelige politikere gennem tiden og viser, hvordan det levede liv på Borgen har udviklet sig gennem 100 år. Særomvisningerne vil blive annonceret på ft.dk.

Foredragsrække: Politik, arkitektur, kultur

Efteråret byder desuden på en foredragsrække, som ser nærmere på Christiansborg som arkitektonisk værk og som Danmarks parlament. Med tre forskellige foredrag fortælles Christiansborgs historie og arkitektur og den parlamentariske udvikling, der har fundet sted inden for murene illustreres. Efter hvert foredrag vil det være muligt at komme en tur rundt på Christiansborg med Folketingets omvisere. Foredragene vil blive annonceret på ft.dk. 

Bogudgivelse

I slutningen af maj 2018 udkommer en særlig bog om Christiansborg og Folketingets historie. I ”Folketinget” dykker historiker og tidligere chef for Folketingets Bibliotek Hanne Rasmussen ned i de store forandringer, Folketinget har gennemgået siden det første møde blev afholdt på Christiansborg i maj 1918. Bogen byder desuden på spidsfindige og pudsige historier og anekdoter fra gangene på Borgen de sidste 100 år. Bogen udgives af Gyldendal. 

Historiske indslag på folkemødet på Bornholm og på kulturnatten

”100 år på Borgen” vil i løbet af året også bevæge sig uden for Christiansborg, når Folketinget tager til folkemødet på Bornholm den 14.-17. juni 2018. Her vil der bl.a. være en historisk quiz, som giver indblik i folkestyrets udvikling i 100 år. På den årlige kulturnat den 12. oktober 2018 i København vil Folketinget endnu engang åbne dørene for offentligheden. Denne gang vil der være indslag om det tredje Christiansborg som rammen om et rummeligt og rodfæstet demokrati.

Historiefortælling på de sociale medier

I løbet af året bringes der på Folketingets hjemmeside og de sociale medier en lang række indslag om de sidste 100 års politiske liv inden for Borgens mure. Gennem historiske fotografier fra Christiansborg gives et indblik i, hvordan det politiske og administrative liv har ændret sig, siden politikerne flyttede ind i 1918 og frem til i dag. I en videoserie fortæller kendte nuværende og tidligere politikere på tværs af partier åbenhjertigt om deres første tid på Borgen, om politikerlede og om, hvordan de forestiller sig at folkestyret ser ud om 100 år. Som supplement til satiretegningsudstillingen i Rigsdagsgården vil der på de sociale medier og hjemmesiden køre en videoserie, hvor Seidel og Munk ser nærmere på udvalgte tegninger.

 

Se flere nyheder fra Folketinget