Lovforslag om afskaffelse af au pair-ordningen i høring

04.04.2018

Forslaget er fremsat af Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti den 23. marts 2018. Hensigten med lovforslaget er at afskaffe udlændinges adgang til at tage ophold i Danmark som au pair-person. Det oprindelige formål med au pair-ordningen var kulturudveksling mellem en værtsfamilie og en au pair, men i praksis har ordningen udviklet sig til at være en adgang til billig hushjælp. 

Det er forslagsstillernes opfattelse, at au pair-ordningen bidrager til løndumping og sort arbejde, hvilket er uholdbart for både ̊for dem, der arbejder i tilsvarende brancher i Danmark og for de personer, som får ophold i Danmark som au pair. 

Lovforslaget er sendt i høring med frist for kommentarer den 2. maj 2018. 

Lovforslaget kan ses læses her

Link til høringsportalen her. 

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Morten Villumsen