Kick-off på idekonkurrence om Rigsarkivet

17.04.2018

Af: Ane Elmose

Folketingets præsidium forventes inden for det næste års tid at træffe beslutning om, hvorvidt Folketinget skal overtage Rigsarkivets bygninger.

Idekonferencen 

Bygningerne kommer til at stå tomme, fordi Kulturministeriet og Rigsarkivet har besluttet, at Rigsarkivet skal flytte fra Slotsholmen. For Folketinget giver de ledige bygninger tæt på Christiansborg en enestående mulighed for at forbedre rammerne for det danske folkestyre. Det kan give helt nye og spændende muligheder for at skabe tættere forbindelser mellem borgere, offentlighed og politikere og mulighed for, at flere borgere, skoler og foreninger kan komme på besøg i Folketinget. 

En udvidelse af Folketingets lokaler med Rigsarkivet vil også gøre det muligt at skabe endnu bedre rammer for det parlamentariske arbejde, f.eks. ved at skabe nye og mere fleksible faciliteter for høringer og åbne samråd m.m.

Muligheden for at overtage de ledige bygninger har allerede udløst et væld af ideer, ønsker og forslag til, hvordan Christiansborg med tilhørende bygninger kan gøres til et endnu mere levende og dynamisk område. At få realiseret vision og udviklingsmuligheder kræver imidlertid et solidt benarbejde og en grundig afdækning for at finde frem til de bæredygtige og bedste initiativer og planer.

Idé-konkurrence

Folketinget vil derfor gennemføre en idé-konkurrence for at få inspiration til de arkitektoniske visioner, ideer til mulige indholdsmæssige funktioner og input til projektets fysiske omfang.

Idékonkurrencen blev skudt i gang med en konference onsdag den 4. april i Landstingssalen. Der er ikke tale om en konkurrence i traditionel forstand, men et såkaldt parallelopdrag. Det betyder, at der bliver tale om en proces, hvor deltagerne bliver bedt om at indgå i et dialog med hinanden og med Folketinget. Der bliver derfor ikke kåret et vinderforslag, men deltagerne afleverer oplæg, som Folketinget kan bruge i den videre proces. 

Mere end 100 potentielle aktører med interesse i idé-konkurrencen deltog i konferencen, hvor planerne for konkurrencen blev præsenteret nærmere. Deltagerne fik mulighed for at stille spørgsmål, høre mere om muligheden for at deltage og indgå i en dialog om indhold og proces samt at netværke med potentielle partnere til opgaven. Der var stor interesse for opgaven og et stærkt engagement blandt konferencens deltagere.

Planen er at finde konkurrencens deltagere inden sommerferien, hvorefter der arbejdes med ideer i løbet af efteråret.

Ud over oplæg fra Folketingets formand og Folketingets direktør bød konferencen på inspirerende oplæg om kulturhistoriske og arkitektoniske værdier i bygningerne, etableringen af Dokk1 i Aarhus m.m. 

Se indlæg på konferencen

 

Hent materiale fra konferencen

Hent præsentationer fra konferencen

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [17.04.2018]
Sideansvarlig: Mongin Forrest