Udbytterig tur til Bruxelles

12.04.2018

Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg har været i Bruxelles for at drøfte ”Vejpakken”.

Illustration af Transport,- Bygnings- og Boligudvalgets tur til Bruxelles 

Formålet med turen, som fandt sted den 9.-10. april, var at blive klogere på forhandlingerne om en række EU-forslag om godstransport, også kaldet ”Vejpakken”. Samtidig benyttede udvalget muligheden for at fremlægge danske overvejelser og synspunkter om forslagene. 

Det er en del af udvalgets arbejde at holde sig fagligt orienteret om, hvad der rør sig på transport-, bygnings- og boligområdet, og det gælder både i Danmark og EU. Forhandlingerne om ”Vejpakken” foregår lige nu, så derfor var det oplagt for udvalget at mødes med relevante personer fra Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen, interesseorganisationer m.fl. for at blive klogere på status på de aktuelle forhandlinger. 

Udvalget mødtes blandt andre med finske Merja Kylönnen, som er medlem af Europa-Parlamentet og ordfører på udstationeringsdirektivet på transportområdet, der er et af forslagene i ”Vejpakken”. Det gav udvalgsmedlemmerne en mulighed for at drøfte status på forhandlingerne af forslaget og få indsigt i arbejdet med at finde mulige kompromiser.
Af andre forslag, som udvalget havde fokus på under turen, kan nævnes adgang til vejgodserhvervet og -markedet, køre- og hviletider samt kombinerede godstransporter med brug af forskellige transportformer.

Turen omfattede endvidere møder med den danske EU-kommissær, danske MEP’ere og danske og europæiske interesseorganisationer, hvor EU-forslagene også var på dagsordenen.

Program og deltagerliste kan ses her 

Illustration af Transport,- Bygnings- og Boligudvalgets tur til Bruxelles

Se flere nyheder fra Folketinget