Myndighedernes brug af tolkeydelser er undersøgt

15.03.2018

Rigsrevisionen har afgivet en beretning om myndighedernes brug af tolkeydelser til Statsrevisorerne

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne i tilstrækkelig grad har sikret en tilfredsstillende brug af tolke. Følgende spørgsmål besvares i beretningen:

  • Har Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne sikret en ramme, der understøtter tolkeydelser af tilfredsstillende kvalitet?
  • Understøtter Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne , at myndighedspersonerne kan leve op til ansvaret om, at borgere og udlændinge kan forstå og bliver forstået af myndighederne?

Statsrevisorerne afgiver bemærkning til beretningen på deres møde onsdag den 21. marts 2018 kl. 13.15.

Læs beretningen her

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen