Første borgerforslag skal til førstebehandling

23.03.2018

To måneder efter indførelsen af borgerforslag bliver det første beslutningsforslag baseret på et borgerforslag nu førstebehandlet i Folketinget.

Folketingssalen 

Den 24. januar 2018 gik hjemmesiden borgerforslag.dk i luften. På hjemmesiden kan man støtte eller oprette forslag til områder, man ønsker ændret i samfundet. Hvis 50.000 borgere med stemmeret til folketingsvalg støtter et bestemt forslag, kan det blive fremsat i Folketinget.

Det første borgerforslag, som opnåede det nødvendige antal støtter, blev fremsat i Folketinget som beslutningsforslag nr. B 82 den 1. marts 2018.

En række elev- og studenterorganisationer står bag forslaget, som i dag skal førstebehandles i Folketinget. Formålet med dette borgerforslag er at afskaffe begrænsning af dobbeltuddannelse, som blev indført ved lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (lovforslag nr. L 69, folketingsåret 2016-17). 

Siden januar måned, er der blevet oprettet 83 borgerforslag, som man kan støtte på borgerforslag.dk.

Du kan holde øje med, hvilke borgerforslag der bliver fremsat i Folketinget som beslutningsforslag her: 

Se flere nyheder fra Folketinget