Ny beretning om folkeskolereformen

21.02.2018

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 10/2017 om folkeskolereformen

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Undervisningsministeriet i tilstrækkelig grad har understøttet implementeringen af og opfølgning på folkeskolereformen, så det faglige niveau i folkeskolen forbedres. Følgende spørgsmål besvares i beretningen:

Har Undervisningsministeriet sikret tilfredsstillende forudsætninger for implementeringen af folkeskolereformen?
Har Undervisningsministeriet på tilfredsstillende måde fulgt op på, at folkeskolereformens 3 indsatsområder er realiseret, så de understøtter indfrielsen af reformens mål?

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkninger kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen