Forskningsprojekt om bemyndigelser i lovgivningen

02.02.2018

Folketingets Præsidium har bevilget midler til et forskningsprojekt om de bemyndigelser, Folketinget giver ministre til at fastsætte regler.

Folketinget vil undersøge de bemyndigelser, Folketinget giver ministre til at fastsætte regler. Det er f.eks., når Folketinget vedtager en lov, der bemyndiger en minister til at udstede bekendtgørelser om de nærmere detaljer. Projektet skal undersøge karakteren og omfanget af bemyndigelser, samt hvordan ministrene anvender dem. Normalt bliver politiske og principielle regler vedtaget ved lov af Folketinget, mens mere tekniske og administrative detaljer fastlægges af ministre, hvis de ved lov har fået en bemyndigelse til det. Men holder denne arbejdsdeling i praksis? Folketingets Præsidium har bevilget midler til et forskningsprojekt, og Folketinget opfordrer i dette opslag interesserede forskere til at byde ind.

 

Se flere nyheder fra Folketinget