Ny beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne

24.01.2018

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 9/2017 om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet fører et tilfredsstillende tilsyn med kommunernes administration af de områder, hvor de anmoder staten om refusion for deres udgifter. Følgende spørgsmål besvares i beretningen:

  • Har ministerierne tilstrækkelig viden om kommunernes administration af områder med statsrefusion til at kunne føre et effektivt tilsyn?
  • Opfylder de kommunale sager ministeriernes betingelser for, at kommunerne kan opnå statsrefusion?

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkninger kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen