Høring om gigtlidelser og muskel- og skeletsygdomme

23.01.2018

Sundheds- og Ældreudvalget inviterer til åben høring om gigtlidelser og muskel- og skeletsygdomme.

Høringen afholdes torsdag den 25. januar 2018 kl. 13.30-16.00 i lokale 1-133 på Christiansborg.  

Formålet med høringen er at få afdækket området for gigtlidelser og muskelskeletsygdomme, herunder at få større kendskab til de nuværende behandlingsmetoder og til effekten af forebyggelsesindsatsen.

Smerter er et meget udbredt fænomen i Danmark og muskel og skeletsygdomme er en hyppig årsag til, at en betydelig del af den danske befolkning lider af smerter. Sygefravær hos smertepatienter er markant højere end for normalbefolkningen, og en betydelig del af disse patienter forlader arbejdsmarkedet tidligere som følge af smertelidelserne. De seneste år er der igangsat initiativer med det formål at forbedre indsatsen for mennesker med smerter. Der blev f.eks. afsat 1,2 mia. kr. fra 2016-2019 til en samlet satsning i forhold til kronisk sygdom, og den samlede satsning indeholder bl.a. udarbejdelse af forløbsprogrammer for udvalgte kroniske sygdomme, ligesom der med satspuljen for 2018-2021 bl.a. er afsat midler til en systematisk, videnskabelig vurdering af effekterne ved behandlingsmetode til at fjerne kroniske smerter. Det er dog fortsat blevet anført, at en gruppe af disse mennesker med gigtlidelser og muskel- og skeletsygdomme behandles for sent eller forkert. 

Høringen skal således bidrage til at skabe større kendskab til området for gigtlidelser og muskel- og skeletsygdomme, herunder årsagerne til lidelserne, erfaringer med forskellige behandlingsmetoder og effekten af forebyggelsesindsatsen. Herunder vil udvalget med høringen skabe dialog om, hvordan de nuværende satsning og indsatser virker samt få indspark til, hvordan man fremadrettet kan forbedre indsatsen på området og dermed skabe et bedre liv for personer med gigt eller andre muskel- og skeletsygdomme.

Læs programmet

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding skal ske senest den 23. januar 2018 kl. 15.00. Der er et begrænset antal pladser til høringen og pladserne vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Tilmeld dig her

Høringen vil blive streamet live på www.ft.dk og vises desuden forskudt på Folketingets tv-kanal.

 

Se flere nyheder fra Folketinget