Tema: Kommunalvalget 2017

14.11.2017

Kommuner og regioner varetager en række vigtige velfærdsopgaver og forvalter 73 % af de samlede offentlige udgifter. Det kommunale selvstyre betyder, at det i vid udstrækning er den enkelte kommune og de valgte politikere, der bestemmer, hvordan opgaverne skal løses. Det er din stemme, der kan få afgørende betydning for, hvilke kandidater der bliver valgt ind ved det kommende kommunal- og regionsvalg.

Kommunalvalget er over os

Tirsdag den 21. november er der kommunal- og regionsvalg. Her kan du være med til at bestemme, hvem der skal lede Danmarks 98 kommuner og 5 regioner.
Regionerne ledes af politikere i regionsråd, og kommunerne ledes af politikere i kommunalbestyrelser (byråd).

Der skal vælges medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd hvert 4. år. Valgene afholdes samme dag, og man stemmer således til begge valg samtidig. Valgene afholdes altid den 3. tirsdag i november. Det næste kommunale og regionale valg skal afholdes tirsdag den 21. november 2017.

Se flere nyheder fra Folketinget