Folketinget er vært for Europarådets parlamentariske forsamling

24.11.2017

”Hvorfor flager Folketinget med EU-flaget?” Sådan kan man foranlediges til at tænke, hvis man kommer forbi Christiansborg den 24. november. Den dag vejrer det kendte blå flag med de 12 gyldne stjerner i flagstængerne ved Christiansborg, men det har ikke noget med EU at gøre. Flaget bruges nemlig også af Europarådet, hvor hvem Folketinget er vært.

Europarådets parlamentariske forsamling mødes fredag den 24. november med Folketinget som vært, og det markeres ved at hejse EU-flaget. Danmark bestrider pt. posten som formand for Europarådet. Det er en post der går på skift mellem de 47 medlemslande hvert halve år. Danmarks havde formandsskabet sidste gang i 1996. 

Forskellen mellem EU og Europarådet

EU og Europarådet flager begge med det samme flag, og bruger begge den såkaldte Europahymne. Men som organisationer har de intet med hinanden at gøre. 
Europarådet: 

  • er en mellemstatslig organisation 
  • har 47 medlemslande, heriblandt Tyrkiet og Rusland
  • blev dannet i 1949

Europarådet udarbejder primært konventioner, der er juridisk bindende i medlemsstaterne, men kun hvis staterne tilslutter sig dem. Den mest kendte i Danmark er formentlig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Menneskerettighedskonventionen blev underskrevet i Rom den 4. november 1950 af 12 europæiske lande, heriblandt Danmark. Konventionen trådte i kraft den 3. september 1953.

Den Europæiske Union (EU) blev oprettet med Maastricht-traktaten i 1993.

EU:

  • er en overstatslig organisation
  • har 28 medlemslande. 

På EU-plan udarbejdes forordninger og direktiver, der er juridisk bindende på baggrund af EU’s traktater. 

Derfor bruger både Europarådet og EU samme flag

I 1955 valgte Europarådet det blå flag med de 12 gule stjerner som symbol. Europarådet opfordrede andre europæiske institutioner til at bruge det samme flag, en opfordring EU fulgte. I dag anvendes flaget derfor som symbol for både EU og Europarådet, selvom der er tale om to forskellige organisationer.
EU har anvendt flaget siden 1986. EU havde i 1986 netop 12 medlemslande, men de 12 stjerner har ikke noget at gøre med antallet af medlemslande i EU. Tallet 12 symboliserer fuldkommenhed og enhed og flagets 12 gyldne stjerner, der danner en perfekt cirkel på en blå baggrund, symboliserer en forening af de europæiske folk.

Se flere nyheder fra Folketinget