Ny beretning om energispareordningen

06.09.2017

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 23/2016 om energispareordningen

Statsrevisorerne har anmodet om denne beretning, der handler om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets indsats for at sikre, at energispareordningen fremmer omkostningseffektive energibesparelser. Energispareordningen stiller krav og regler for, hvordan energiselskaberne skal realisere energibesparelser. Ministeriet har som tilsynsansvarlig myndighed ansvaret for at sikre, at de energibesparelser, som energiselskaberne indberetter, lever op til reglerne i energispareordningen og er realiseret så omkostningseffektivt som muligt.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har sikret, at energispareordningen fremmer omkostningseffektive energibesparelser. 

Følgende spørgsmål besvares i beretningen:
  • Har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i tilstrækkelig grad sikret, at de indberettede energibesparelser lever op til energispareordningens regler?
  • Har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i tilstrækkelig grad sikret, at energiselskabernes realiserer energibesparelser til færrest mulige omkostninger?

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning kan ses senest kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen