Lys og brugervenlig Folketingssal

29.09.2017

Folketingssalen er blevet renoveret og blevet mere tilgængelig og brugbar for medlemmer med funktionsnedsættelser. Det store vindue bag formandstolen er desuden blevet afdækket, og salen fremstår nu lys og indbydende.

Sommermånederne er traditionelt højsæson for vedligehold af salen. Når medlemmerne rykker ud, er det tid til at gå møblementet efter i sømmene, så det er holdbart og pænt til en ny politisk sæson.  

I sommer har renoveringsarbejdet været mere omfattende end normalt. Det hænger sammen med Præsidiets plan om at gøre salen mere tilgængelig og brugbar for medlemmer med funktionsnedsættelser.

2 suppleanter med fysisk handicap har allerede været indkaldt. Da Præsidiet besluttede at renovere salen, lagde formand Pia Kjærsgaard vægt på Folketingets pligt til at indrette sig, så medlemmer og ministre med handicap kan deltage i det politiske arbejde i salen på lige fod med deres kolleger.

Ny talerpult og bedre forhold

På grund af den begrænsede tid mellem samlingerne er det nødvendigt at lade arbejdet foregå i to etaper.

I år er arbejdet koncentreret om at skabe mere plads, så personer i kørestol kan komme rundt i salen og tale fra en central placering.

Håndværkere har rykket fire bordrækker præcis 12 centimeter, så kørestolsbrugere kan køre op ad midtergangen og komme ind i salen fra sidegangen. Embedsmandslogen er i den forbindelse blevet flyttet for at give plads til, at en kørestol kan komme frem og tilbage i den yderste halvcirkel af salen.   

Folketingssalen
Midtergangen er gjort lidt bredere, og som et levn fra fortiden kommer det gamle
røde tæppe til syne.


En anden ændring er, at ordførerbordet foran talerstolen bliver erstattet af en ny talerpult med et specialdesignet bord. Alle medlemmer kan bruge talerpulten i spørgetime og spørgetid, men med pulten kan kørestolsbrugere tale med front mod salen. Bordet kommer til at ligne det øvrige møblement i salen, men får en bevægelig plade, der både kan drejes og bevæges op og ned, så en taler kan vælge enten at stå eller sidde ved det.

Når samlingen i 2018 går i gang, kan handicappede komme op på landets fornemste talerstol ved hjælp af en lift. Samtidig vil der blive sat små markeringer ved bordene, så svagtseende kan føle sig frem, når de bevæger sig rundt i salen.   

Vinduet bag formandsstolen

En anden synlig ændring er blotlægningen af midtervinduet bag formandsstolen. Gennem næsten 30 år var vinduet gemt væk bag kunsthåndværkeren Berit Hjelholts vævede tæppe. Da Præsidiet i foråret besluttede at tage det ned, blev der midlertidigt hængt et neutralt gardin op.

Nu er vinduet genskabt, og det gør salen mere lys. Den nederste del af vinduet dækkes af en træskærm for at forhindre, at man kan se ind i salen udefra. Skærmen er af eg og får en overfladebehandling, så den får den samme tone som det øvrige træværk i salen.

Folketingssalen 

Midtervinduet bag formandsstolen er genskabt efter at have været
gemt væk i næsten 30 år. 


Læseværelserne har fået ny indretning, som gør dem mere egnede som opholdsrum for medlemmerne mellem debatterne i salen. Reolerne er fjernet, og det har givet mere plads i værelserne, der bliver opdelt i forskellige funktioner. Et rum er indrettet, så medlemmer kan læse og være uforstyrret, mens et andet lægger op til, at man kan tale sammen.  

Kaffemaskine og vandhane er flyttet fra den gamle servicegang og ind i et af læseværelserne, så medlemmerne ikke længere behøver at gå ud i det fælles område for at få en kop kaffe eller et glas vand.

Med sommerens ændringer er vejen banet for en gennemgribende ombygning af talerstolen, som ud over en lift også omfatter en ny placering til referenterne ved siden af folketingssekretæren.

Til næste år er det også tid til at udskifte det grønne nistrede gulvtæppe, der efterhånden er blevet nedslidt.

Se flere nyheder fra Folketinget