Folketingets Europaudvalg besøger Washington D.C. og West Virginia den 24.- 29. september 2017 som led i udvalgets arbejde med EU’s frihandelsdagsorden

22.09.2017

Af: Henriette Benzon Bang

Folketingets Europaudvalg besøger Washington D. C. og West Virginia i USA den 24.-28. september 2017. Besøget skal give et indblik i udviklingen i den transatlantiske alliances tilstand med primært fokus på handelspolitik, herunder perspektiverne for forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og USA (TTIP).

Rejsen skal give et indblik i, hvordan relationen mellem USA og Europa vil kunne udvikle sig i de kommende år i lyset af Trump administrationen. Samtidig skal rejsen bidrage til et øget indblik i nogle af dynamikkerne bag udviklingen i den amerikanske politik, med eksempler i den industrielle, økonomiske og politiske udvikling i det amerikanske samfund.

I den første del af rejsen skal udvalget bl.a. mødes med Dale Tasharski fra det amerikanske handelsministerium, med Marjorie Chorlins fra det amerikanske handelskammer og med handelsrepræsentant Dan Mullaney og drøfte udviklingen i den amerikanske handelspolitik under Trump administrationen og mulighederne for udviklingen i handelsrelationen mellem USA og EU i de kommende år, herunder det forventede forløb TTIP-forhandlingerne.  Europaudvalget skal også mødes med NGO’en Global Trade Watch for at drøfte muligheder og risici ved globalisering og øget frihandel. Den 27. september besøger udvalget West Virginia, hvor møder med lokalpolitikere, Eastern Panhandle handelsorganisation og virksomhedsbesøg bl.a. er på programmet. 

Den 28. september er besøgets fokus på det transatlantiske forhold. Her mødes Europaudvalget med direktør for EU, det sydlige Europa og økonomiske anliggender i Det Hvide Hus, Julia Friedlander samt med direktør for de nordisk baltiske i Iande i Department of State, Ian Campbell. Europaudvalget afrunder sit USA-besøg med at briefe det danske honorære konsul-korps i USA om den aktuelle indenrigspolitiske situation i Danmark. 

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [22.09.2017]
Sideansvarlig: Henriette Benzon Bang