Ny beretning om revisionen af statsregnskabet for 2016

16.08.2017

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 21/2016 om revisionen af statsregnskabet for 2016

Beretningen handler om revisionen af statsregnskabet for 2016. Formålet er at vurdere, om oplysningerne i statsregnskabet er rigtige, og om ministerierne har forvaltet statens midler i overensstemmelse med Folketingets beslutninger. 

Følgende spørgsmål besvares i beretningen:

  • Er statsregnskabet i alle væsentlige henseender rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bevillingslovene og statens regnskabsregler?
  • Har staten i alle væsentlige henseender overholdt bevillingerne og disponeringsreglerne?

Statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. kl. 16.15 på Statsrevisorernes hjemmeside. 


Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen