Permanent sikring af Christiansborg Slotsplads på vej

04.07.2017

Nu går arbejdet i gang med at realisere den plan, som Københavns Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen og Folketinget godkendte i 2016 angående en permanent sikring af Christiansborg.

Christiansborg får dermed en permanent områdesikring, der forhindrer biler uden lovligt ærinde at komme ind på området. Der har i nogle år været en midlertidig løsning med granitblokke omkring Slotspladsen. Den vedtagne plan fra 2016 er tænkt sammen med både Christiansborgs arkitektur, slotspladsen og det omkringliggende byområde. 

billede af slotspladsens nye design

Slotspladsen har en lang historie som folkeligt mødested. Den nye plan lægger derfor også vægt på at bevare pladsen som samlingspunkt for demonstrationer og andre begivenheder.  

Helt konkret bliver de nuværende granitblokke udskiftet med granitkugler, der er 112 centimeter i diameter. Granitkuglerne kommer til at stå i et ubrudt cirkelslag fra Christiansborg Slotskirke og til indgangen til Rigsdagsgården fra Slotsholmsgade og de bliver hugget af lys nordisk granit, som er af samme materiale, som anvendes på Christiansborgs facade. 

To steder i cirkelslaget af granitkugler vil der blive anbragt sænkbare pullerter, så officielle biler kan køre ind på Slotspladsen. Men derudover vil der fremover ikke være adgang for køretøjer på Slotspladsen. 

Projektet lægger op til en flot og fremtidssikret løsning, der både øger sikkerheden på Christiansborg og samtidigt bevarer Slotspladsen som et demokratisk samlingspunkt. 

De ti nuværende træer bliver erstattet af tolv store nyplantede træer langs Slotsholmskanalen, i grupper af tre som den oprindelige beplantning langs kanalen. 

Projektet er udformet af et rådgiverteam med GHB Landskabsarkitekter som totalrådgiver samt Sweco og ÅF Hansen & Henneberg som underrådgivere.

Som resultat af et EU-udbud har Folketinget udpeget firmaet CG Jensen til at udføre anlægsarbejderne.

Se flere nyheder fra Folketinget

Finn Tørngren Sørensen
Presseansvarlig
Telefon: +45 3337 3451

Send e-mail