Udbud af ny telefoni i Folketinget

04.07.2017

Udbud af ny telefoni i Folketinget gennemføres via digital udbudsplatform.

Udbuddet og udbudsmaterialet kan tilgås fra følgende link

 

Folketinget ønsker at indgå en aftale med én leverandør om levering af en telefoniløsning.

Mobil ekspeditionstelefoni
Folketinget ønsker at udskifte den eksisterende telefoniplatform med en ny, som kan understøtte mobil ekspeditionstelefoni, således at en medarbejder kan foretage ekspeditioner og telefonpasning mobilt og dermed ikke bindes til en bestemt lokation. Løsningen skal herunder understøtte behovet for, at grupper af sekretærer kan passe telefonen for folketingsmed-lemmer, og at en sekretær skal kunne passe flere arbejdsnumre. Brugerne skal selv kunne vælge, hvornår et telefonkald ender i gruppen eller deres egen mobiltelefon, og sekretærerne skal selv kunne melde sig ind og ud af flere ekspeditionsgrupper.

Brugervenlighed
Brugervenlighed i brugen og administrationen af løsningen vægtes højt. Løsningen skal for den almindelige slutbruger være enkel og intuitiv at anvende.

Drift og service
Løsningen skal serviceres og holdes opdateret og driftes i hele kontraktens varighed.

Aftalens løbetid
Kontrakten har en varighed på 4 år med mulighed for forlængelse to gange a 2 år. Vilkår er yderligere beskrevet i kontrakten.

Tidsplan for udbuddet:   

   

 

Aktivitet

 

 

Tidspunkt

 

Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale.

 

Den 30. juni 2017

 

Modtagelse af anmodninger.

 

Den 14. august 2017 kl. 8:00

 

Vurdering af anmodninger.

 

Den 14.-16. august 2017

 

Fremsendelse af svar på anmodning om deltagelse i udbud med forhandling, herunder opfordring til at afgive indledende tilbud.

 

Den 16. august 2017

 

Frist for aflevering af endeligt tilbud.

 

Den 23. oktober 2017 kl. 12.00

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [03.10.2017]
Sideansvarlig: Morten Thorsøe