Ny beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden

14.06.2017

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 20/2016 om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om denne undersøgelse.

Beretningen handler om, hvordan Danmark medregner flygtningerelaterede udgifter i udviklingsbistanden, og hvilken betydning dette har for udmøntningen af udviklingsbistanden.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om de ansvarlige myndigheder har en tilfredsstillende forvaltning af Danmarks udviklingsbistand i relation til flygtningerelaterede udgifter, der kan medregnes som udviklingsbistand.

Følgende spørgsmål besvares i beretningen:

  • Sikrer de ansvarlige ministerier, at de flygtningerelaterede udgifter, der medregnes som udviklingsbistand, er i overensstemmelse med DAC-direktivet?
  • Har Udenrigsministeriet sikret tilfredsstillende forudsigelighed i udviklingsbistanden i forhold til udsving i de flygtningerelaterede udgifter i 2015 og 2016?
 

Se flere nyheder fra Folketinget

Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985