Folketingets Udvalg for Småøer besøger Baagø og Barsø den 21. og 22. juni 2017.

19.06.2017

Formålet med studieturen er at få viden om udviklingen på småøerne Baagø og Barsø (aktiviteter, initiativer og udfordringer), herunder at få belyst virkningerne af tilskuddet til at nedsætte færgetaksterne.

Besøgene på de 2 småøer er tilrettelagt i samarbejde med beboerforeningerne, som giver udvalget rundvisninger på hhv. Baagø og Barsø, hvor udvalget vil få et indblik i øernes historie, natur og aktiviteter. Udvalget har endvidere inviterer øboerne til en snak om glæder og udfordringer ved at bo på småøer som Baagø og Barsø.

Baagø er en del af Assens Kommune, og borgmester Søren Steen Andersen deltager under udvalgets besøg og vil orientere udvalget om kommunens anvendelse af tilskuddet til at nedsætte færgetaksterne og betydning af Baagø som en del af Assens Kommune.

Barsø er en del af Aabenraa Kommune, og Bent Sørensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, deltager under udvalgets besøg og vil orientere udvalget om kommunens anvendelse af tilskuddet til at nedsætte færgetaksterne og betydning af Barsø som en del af Aabenraa Kommune.

 

Se flere nyheder fra Folketinget