Statsrevisorernes pressemøde i dag om beretning om Dong Energy A/S

17.05.2017

Statsrevisorerne holder pressemøde i dag 17. maj 2017 om deres behandling af beretning nr. 16/2016 om kapitaludvidelsen i DONG Energy A/S og den efterfølgende børsnotering

Tid: kl. 16.30
Sted: Christiansborg, Provianthuset, Lokale PRO-D.

Statsrevisorerne præsenterer deres bemærkninger til beretningen og svarer herefter på spørgsmål.

Beretningen er en faktuel beskrivelse af kapitaludvidelsen og børsnoteringen med en vurdering af Finansministeriets ejerskabsrolle og ministeriets efterlevelse af god forvaltningsskik.

Statsrevisorernes beretning med bemærkning offentliggøres i dag senest kl. 16.30 her på Statsrevisorernes hjemmeside

FAKTA

De seks statsrevisorer er valgt af Folketinget:
Peder Larsen (SF)
Henrik Thorup (DF)
Klaus Frandsen (RV)
Søren Gade (V)
Henrik Sass Larsen (S)
Villum Christensen (LA) 

 

Statsrevisorernes opgaver er fastlagt i grundlovens § 47 som revisionskontrol med den offentlige forvaltning.

Ved løsning af deres opgaver samarbejder statsrevisorerne med rigsrevisor. Statsrevisorerne afgiver således de beretninger, som de modtager fra rigsrevisor, til Folketinget med eller uden bemærkninger.

Statsrevisorerne er den eneste myndighed, der kan anmode rigsrevisor om at foretage undersøgelser. For yderligere information se www.ft.dk/statsrevisorerne. Kontakt: Sekretariatschef Gitte Korff, tlf. 33 37 59 85

 

FAKTA

Lone Strøm er rigsrevisor i Rigsrevisionen. Rigsrevisionens mission er at revidere på vegne af Folketinget og styrke en ansvarlig forvaltning til gavn for borgerne. Rigsrevisors opgave er fastlagt i lov om revisionen af statens regnskaber og instruks for rigsrevisor. Rigsrevisionen udarbejder ca. 25 beretninger om året og ca. 80 notater om året til statsrevisorerne. Rigsrevisionen reviderer statslige og statsfinansierede regnskaber. Rigsrevisionen udfører både finansiel revision og forvaltningsrevision. For yderligere information om Rigsrevisionen, se www.rigsrevisionen.dk. Kontakt: Afdelingschef Nanna Henning, tlf. 33 92 85 75


 

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen