Åbent samråd om styrkelse af SKATs indsatsområde

26.04.2017

Skatteudvalget har kaldt skatteministeren i samråd om mulighederne for at mindske tabet af skatteindtægter gennem en styrkelse af SKATs indsatsområder. Samrådet er åbent for alle og finder sted torsdag den 27. april kl. 10.30 på Christiansborg.

Skatteudvalget har bedt skatteministeren forklare om, der er mulighed at øge skatteindtægterne og nedbringe skattegabet ved at styrke SKATs indsatsområder med flere ressourcer. Skatteudvalget beder endvidere ministeren bekræfte at evalueringer af tidligere indsatser på skatteområdet har vist, at SKATs kontrolmedarbejdere tjener deres løn mangedobbelt ind. Endelig ønsker Skatteudvalget svar på, om regeringen med den kommende finanslov vil afsætte midler til at øge mandskab og ressourcer på SKATs indsatsområder eller om regeringen fortsat er afvisende over for behovet for at nedbringe skattegabet via en intensiveret kontrolindsats fra skattevæsenets side. 

Samrådsspørgsmål AD-AE-AF er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).  

 

Tilmelding

 

Se flere nyheder fra Folketinget