Høring om hvidvask

04.05.2017

Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalg holder åben høring om hvidvask. Høringen finder sted mandag den 15. maj kl. 13-16.30 i Landstingssalen på Christiansborg.

Formålet med høringen er med udgangspunkt i Berlingskes afsløringer af hvidvask i danske banker at drøfte, hvordan hvidvask forhindres, skabe overblik over lovgivningen på området samt afdække eventuelle gråzoner.

Endvidere ønsker Udvalgene en drøftelse af bankernes rolle og ansvar. Hvordan har bankerne været involveret? Hvad har bankerne gjort for at forhindre hvidvask? Og hvilket ansvar har bankerne?

Følgende er inviteret til at holde oplæg ved høringen:
• advokat Anne Birgitte Gammeljord
• professor Linda Nielsen, Københavns Universitet
• Danske Bank
• Nordea (afventer bekræftelse)
• Finanstilsynet
• Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (afventer bekræftelse)

Det endelige program er under udarbejdelse og følger her på siden.

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig (også for pressen). Tilmelding skal ske senest onsdag den 10. maj kl. 16. Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først til mølle-princippet.

Tilmeld dig her

Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en halv time, inden høringen starter. Det er tilladt at optage lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at forstyrre høringens afvikling i øvrigt. Høringen tv-optages og vil blive vist live her på Folketingets hjemmeside, hvor den også kan findes efterfølgende under "TV fra Folketinget". Desuden vises høringen forskudt på Folketingets tv-kanal.

For yderligere oplysning om lovgivning og sager omhandlende hvidvask se her


For yderligere information kontakt:

Mads Fallesen
Udvalgssekretær
Send e-mail

Camilla Bech-Illum
Student
Send e-mail

 

 

Se flere nyheder fra Folketinget