Ny beretning om effektiv kontrol er afgivet

25.04.2017

Statsrevisorerne har den 25. april 2017 afgivet beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol med denne bemærkning:

Formålet med statslige myndigheders kontrol af virksomheder er at øge virksomhedernes regelefterlevelse og bidrage til høj sikkerhed på det kontrollerede område. Det er virksomhedernes ansvar at sætte sig ind i og holde sig ajour med gældende regler. Beretningen handler om, hvordan Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed kontrollerer virksomheder inden for 7 kontrolordninger.

Statsrevisorerne konstaterer, at alle de undersøgte statslige myndigheder kan blive bedre til at udføre kontrol af virksomheder.

Statsrevisorerne bemærker:

  • At flere af myndighederne bør få et bedre kendskab til de virksomheder, som de kontrollerer, og dermed et bedre grundlag for at tilrettelægge en effektiv kontrol.
  • At flere af myndighederne ikke har udarbejdet systematiske og dokumenterede risikovurderinger, som gør, at kontrollen fokuseres på de virksomheder, hvor der er størst risiko for regelbrud.
  • At myndighederne ikke ved, om kontrollen medfører øget regelefterlevelse, eller om sanktionerne medfører ændret adfærd hos virksomhederne. Arbejdet med at evaluere kontrollens effekt og med at fastsætte kort- og langsigtede mål bør derfor styrkes.
  • At myndighederne med fordel kan samarbejde om kontrollen på tværs, da myndighederne står over for en række ensartede problemstillinger i forbindelse med at tilrettelægge en effektiv kontrol.

Ministrenes svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget