Ny beretning om effektiv kontrol

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol

Beretningen handler om en række statslige myndigheders kontrol af virksomheder. Beretningen er gennemført med henblik på at indsamle og formidle viden om tilrettelæggelse af en effektiv kontrol.

Det er virksomhedernes ansvar at sætte sig ind i og følge de gældende regler og love, men myndighedernes kontrol kan medvirke til at øge regelefterlevelsen og dermed bidrage til at fremme høj sikkerhed på det gældende område. Det er myndighedernes ansvar at sikre en effektiv kontrol inden for de lovgivnings- og resursemæssige rammer, ligesom myndighederne har ansvaret for at følge udviklingen på kontrolområdet, bl.a. for at sikre, at regelefterlevelsen på kontrolområdet er tilfredsstillende.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere udvalgte myndigheders tilrettelæggelse af kontrol af virksomheder. Følgende spørgsmål besvares i beretningen:

  • Har myndighederne tilrettelagt en effektiv kontrol?
  • Har myndighederne samarbejdet med andre myndigheder i forbindelse med kontrol af virksomhederne?

Rigsrevisionen vurderer, at ingen af de undersøgte kontrolordninger fuldt ud lever op til alle de opstillede forudsætninger for at kunne tilrettelægge en effektiv kontrol.

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

​Kontakt:

Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985
Send e-mail

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen