Ny beretning om politiets håndtering af våben og ammunition er afgivet

25.04.2017

Statsrevisorerne har den 25. april 2015 afgivet beretning nr. 14/2016 om politiets håndtering af våben og ammunition med denne bemærkning:

Rigspolitiet fastlægger rammer og regler for politiets håndtering af våben og ammunition, som omfatter politibetjentens personligt udleverede tjenestepistol, ammunition og peberspray samt puljevåben. Puljevåben er kraftigere våben, der fx bruges ved indtrængnings- og bevogtningsopgaver.

Statsrevisorerne finder det helt uacceptabelt, at Rigspolitiet ikke har en tilstrækkelig forsvarlig håndtering af våben og ammunition.

Statsrevisorerne påtaler, at 11 ud af 12 politikredse ikke har håndteret våben og ammunition med den nødvendige ansvarlighed og professionalisme. Statsrevisorerne finder det foruroligende, at Rigspolitiet ikke har det fulde overblik over, hvor våben og ammunition befinder sig, hvis de skal bruges i krisesituationer eller ved terrorhændelser.

Påtalen er baseret på følgende:

 • Rigsrevisionens optælling af våben, ammunition og gas i 11 politikredse har vist, at der var uoverensstemmelse mellem det, der burde være fysisk til stede ifølge registreringerne, og det, der faktisk var til stede. Politikredsene havde fx fejlregistreret 518 våben.
 • Rigspolitiets egne krav om at gennemføre våbeneftersyn hvert 2. år gennemføres ofte ikke til tiden.
 • Rigspolitiets krav til politikredsenes opbevaring af våben og ammunition er så overordnede, at der er risiko for, at opbevaringen ikke er forsvarlig.
 • Politikredsene har ikke fuldt overblik over, hvor de konfiskerede våben (koster) befinder sig.
 • Rigspolitiet mangler overblik over, hvor mange våben politiet mister. Det har haft den konsekvens, at justitsministeren har modtaget og videregivet forkerte oplysninger.

Statsrevisorerne kritiserer, at justitsministeren i 2014 har givet Folketingets Retsudvalg fejlagtige oplysninger om antallet af bortkomne våben, idet antallet af bortkomne våben var højere end det oplyste.

Statsrevisorerne har noteret sig, at Justitsministeriet har anerkendt fejlene. Rigspolitiet vil således med nye retningslinjer gøre politiets håndtering af våben og ammunition mere forsvarlig og styrke tilsynet med politikredsene.

Ministerens svarfrist: 2 måneder

 • Se hele beretningen her 

   

 • Se flere nyheder fra Folketinget

  Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen