Udbud på udvikling af en hjemmeside til borgerforslag

22.03.2017

Folketinget besluttede med vedtagelsen af beslutningsforslag nr. B 169 (folketingsåret 2015-16), at der skal indføres en ordning, hvor borgere får mulighed for at få beslutningsforslag behandlet i Folketinget. For at få et beslutningsforslag behandlet af Folketinget, skal borgeren sammen med tre til ti medstillere have støtte til forslaget fra 50.000 borgere. Borgeren, medstillere og støttere skal alle have stemmeret til folketingsvalg, hvilket skal verificeres via NemID.

Opgaven går ud på at udvikle en hjemmeside med titlen borgerforslag.dk, hvor borgere kan indskrive forslag, indsamle støtter til forslaget, blive vejledt om, hvordan et beslutningsforslag skal udformes m.v.

Der er tale om en forsøgsordning på 2 år. Hjemmesiden skal driftes eksternt i perioden. Beløbsmaksimum for udvikling af hjemmesiden og hosting og vedligeholdelse af borgerforslag.dk i 2 år er 950.000 kr.

Vilkår for afgivelse af tilbud fremgår af udbudsmaterialet, der forefindes i boksen til højre.

Kontakt:

Leder af Systemgruppen John Skovgaard Sørensen
It-systemer
E-mail: John.Skovgaard@ft.dk

Systemkonsulent Lone Clausen
IT Udvikling
E-mail: Lone.Clausen@ft.dk

Konsulent Linda K. Johansen
Udvalgssekretariatet
E-mail: Linda.Johansen@ft.dk

Spørgsmål og svar:

Spørgsmål og svar
 

Download:

Udbudsbetingelser

Kontraktudkast

Bilag 1 Tidsplan

Bilag 2A Kravspecifikation

Bilag 2A underbilag 1

Bilag 2A underbilag 2

Bilag 2A underbilag 3

Bilag 2A underbilag 4

Bilag 2A underbilag 5

Bilag 2B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3 Betalingsplan

Bilag 4 Specifikation af udstyr m.v.

Bilag 5 kundens deltagelse

Bilag 6 Specifikation af vedligeholdelse med priser

Bilag 7 Prøver

Bilag 8 Licensbetingelser

Bilag 9 Servicemål

Bilag 10 Samarbejdsform

Bilag 11 Ændringsprocedurer

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Tro og love erklæring

Se flere nyheder fra Folketinget