Begrænset udbud af rammeaftale vedr. VVS-, køle- og ventilationsarbejder

Af: Morten Thorsøe

Rammeaftalen omfatter arbejder inden for køl, ventilation og VVS og kan indeholde alle ydelser inden for disse fag i forbindelse med drift og vedligeholdelse samt installationsopgaver for Folketinget.

Arbejdsopgaverne inden for VVS kan omfatte alt VVS-arbejde og vil typisk bestå af:

1. Reparation og udskiftning af diverse sanitetsgenstande som: toiletter, urinaler, håndvaske, udslagsvaske,køkkenvaske, koldtvandshaner og lignende.
2. Reparation og udskiftning af diverse blandingsbatterier, taphaner, rørtilslutninger til blandingsbatterier.
3. Diverse udvidelser og etablering af ovenstående komponenter samt tilhørende rørføringer som: faldstammer og afløbsledninger, koldt- og varmtvandsledninger, anboringer på diverse basisinstallationer (forsyninger på brugsvands- og afløbsledninger)
4. Rensning af stoppede vaske, toiletter, urinaler, fedtudskillere samt diverse afløb (heriblandt gulv-afløb indendørs på Folketingets områder).
5. Udskiftning/reparation af termostater på radiatorer.

Arbejdsopgaverne inden for køl kan omfatte alt kølearbejde og vil typisk bestå af:


1. Reparation, udskiftning og servicering/vedligehold af køleanlæg til serverrum, vagtrum, restaurationskøkkenerog lignende.
2. Etablering af ny-anlæg og/eller etablering af køleflader på eksisterende basisventilationsanlæg.

Arbejdsopgaverne inden for ventilation kan omfatte alt ventilationsarbejde og vil typisk bestå af:

1. Drift og vedligehold af ”sær-anlæg” som udsugning i rum til kopi- og printerenheder.
2. Etablering af nye anlæg (ofte mindre) som lokale CAV-, VAV- eller DCV-anlæg (konstant, variabelt eller behovsstyret anlæg).

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [28.04.2017]