”Næse” til transportministeren i PostNord-sagen formelt vedtaget

23.03.2017

Et flertal i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF har i dag afgivet en beretning med kritik af transportministerens i sagen om PostNord Danmark - en såkaldt ”næse”.

Af beretningen fremgår det blandt andet, at flertallet kraftigt kritiserer ministeren for den manglende orientering af postforligskredsen i sagen om de økonomiske udfordringer for PostNord Danmark. Det fremgår også af beretningen, at flertallet noterer sig ministerens beklagelse af forløbet samt det forhold, at den koordinerende rolle nu er flyttet til Finansministeriet.

Læs hele beretningen her.

Hvad er en ”næse”?

En ”næse” er et politisk redskab til at kritisere eller udtrykke utilfredshed med en minister i en given sag. En ”næse” er udtrykt af et flertal i Folketinget men ikke en formel ”dokumenttype” i Folketinget. Den kan gives i flere forskellige sammenhænge og udtrykkes på forskellig vis, f.eks. i form af en beretning afgivet af et udvalg i Folketinget.

Der findes forskellige grader af ”næser”. ”Næsens” størrelse og dermed alvoren i kritikken eller irettesættelsen signaleres i sprogbrugen omkring den. 

Se flere nyheder fra Folketinget