Privat lovforslag fra Dansk Folkeparti om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

15.03.2017

Af: Ane Elmose

Privat lovforslag fra Dansk Folkeparti om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Bevaring af særlige kulturarvsmæssige samlinger) i høring.

Dansk Folkeparti har fremsat et lovforslag (L 148), som pålægger kulturministeren at sørge for, at flere fagligheder end kun den arkitektfaglige bliver inddraget i Det Særlige Bygningssyn. Samtidig får kulturministeren mulighed for at gå mod Det Særlige Bygningssyns indstilling og tillade en nedrivning af en fredet bygning, hvis bygningen samtidig fungerer som et statsligt eller statsanerkendt museum og hensynet til bevaringen af museets samling vurderes at have større kulturarvsmæssig værdi end selve bygningen.

Lovforslaget er sendt i høring, og der er høringsfrist den 19. april 2017. 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til udvalgets sekretariat på e-mail: KUU@ft.dk

Se flere nyheder fra Folketinget