Udlændinge- og Integrationsudvalget besøger udrejsecenter Kærshovedgård

03.02.2017

Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg besøger udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast i Midtjylland fredag den 3. februar 2017 om eftermiddagen som et led i udvalgets fokus på flygtninge- og asylsituationen i Danmark.

Udvalget vil blandt andet få en generel orientering om centret ved Kriminalforsorgen, møde Røde Kors, tale med politiet om deres arbejde på centret samt møde tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra Kriminalforsorgen.

Kærshovedgård, som tidligere har fungeret som et åbent fængsel, blev taget i brug som udrejsecenter den 21. marts 2016. Beboerne på centret fordeler sig i 3 beboergruppe; 1) enlige voksne asylansøgere, som har fået endeligt afslag på asyl og som ikke medvirker til udsendelse af Danmark, 2) kriminelle udviste og 3) personer på tålt ophold. Beboerne er ikke frihedsberøvede men er underlagt såkaldt opholdspligt og meldepligt.

Pr. 30. januar 2017 var der indkvarteret 84 personer på Kærshovedgård, heraf 56 afviste asylansøgere, 12 på tålt ophold og 16 udviste ved dom.

Udrejsecenter Kærshovedgård blev etableret i forbindelse med den daværende regerings asylpakke fra november 2015 (støttet af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), og centeret drives af Kriminalforsorgen på vegne af Udlændingestyrelsen.

Udvalget har tidligere besøgt Kærshovedgård, men før ibrugtagen af centeret, nemlig den 11. februar 2016.

Program og deltagerliste

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]