Statsrevisorerne holder møde i dag, den 22. februar 2017

22.02.2017

Dagsorden

1.         Nye beretninger

  • Beretning nr. 11/2016 om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier
  • Beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer

Fortsatte sager til Endelig betænkning 2015

2.         Afgivelse af Endelig betænkning over statsregnskabet for 2015

  • Statsregnskabet forelægges Folketinget til beslutning med Statsrevisorernes Endelige betænkning jf. Grundlovens § 47, stk. 3, og lov om statsrevisorerne, § 5.

3.         Administrative sager

  • Statsrevisorernes regnskab 2016
  • Besøg af Revisionsudvalget i Grønland 30. januar 2017
  • Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Wien, Østrig
  • Nordisk netværksmøde for statsrevisorer i Stockholm 15. marts 2017
  • Temadebat 22. marts 2017 om bestyrelsesansvar vs. ministeransvar – hvad er jura og hvad er praksis?
  • Statsrevisorernes deltagelse i fagligt arrangement i Rigsrevisionen

4.         Statsrevisorernes evt. anmodninger om nye undersøgelser

5.         Eventuelt


Se flere nyheder fra Folketinget

Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen