Ny beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

22.02.2017

Statsrevisorerne har den 22. februar 2017 afgivet beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer med denne bemærkning:

Af regionernes samlede driftsomkostninger i 2015 udgjorde lønomkostningerne ca. 41-48 %.  Lønnen til de administrative og lægelige chefer udgjorde ca. 2 mia. kr. Beretningen handler om alle 5 regioners forvaltning af løn til administrative chefer, der er ansat som regionsdirektører, koncerndirektører, vicedirektører eller kontorchefer, og til lægelige chefer, fx lægelige direktører og ledende overlæger. Lønnen til administrative og lægelige chefer består af en fast og en variabel løn.

Statsrevisorerne konstaterer, at regionerne generelt har forvaltet de administrative og lægelige chefers løn i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Statsrevisorerne finder det dog ikke helt tilfredsstillende, at regionerne i flere tilfælde ikke har forvaltet kontrakt- og åremålstillæg samt merarbejde korrekt og sparsommeligt.

Ministerens svarfrist: 2 mdr.

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen