Ny beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

22.02.2017

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 11/2016 om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Beretningen handler om Region Midtjyllands risikostyring og reservestyring i byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) og Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup). DNU har et budget på 6,35 mia. kr., mens budgettet for DNV-Gødstrup er på 3,15 mia. kr.

Staten giver tilskud til byggerierne via Kvalitetsfonden. Med tilskuddet fra Kvalitetsfonden følger et grundlæggende krav om, at den økonomiske ramme til sygehusbyggerierne ligger fast. Staten og regionen må således ikke tilføre yderligere midler til byggeriet. Konsekvensen af den låste ramme er, at regionen skal dække uforudsete udgifter, enten ved at trække på byggeriernes reserver eller ved at foretage ændringer i byggerierne. Derfor er det særligt vigtigt, at regionen har en god styring af risici og reserver i byggerierne.

Formålet med Rigsrevisionens undersøgelse er at vurdere, om Region Midtjylland i tilfredsstillende grad har brugt risikostyring og reservestyring til at forebygge og håndtere økonomisk pres på byggeriet af DNU og DNV-Gødstrup. Følgende spørgsmål besvares i beretningen:

  • Har Region Midtjyllands risikostyring i de 2 sygehusbyggerier været tilfredsstillende?
  • Har Region Midtjyllands reservestyring i de 2 sygehusbyggerier været tilfredsstillende?

Rigsrevisionen vurderer, at Region Midtjyllands brug af risikostyring og reservestyring til at forebygge og håndtere økonomisk pres på byggeriet af DNU og DNV-Gødstrup samlet set har været utilfredsstillende.

Statsrevisorerne afgiver bemærkning til beretningen på deres møde i dag.Se flere nyheder fra Folketinget

Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen