Folketingets udbud af interaktivt rollespil - Politiker for en Dag

01.12.2016

Folketinget har siden 2003 haft et it-baseret læringsrollespil på Christiansborg. Det hedder ”Politiker for en Dag” og er målrettet elever i grundskolens 8. – og 9. klasse.

Spillet er efterhånden vanskeligt at vedligeholde, og Folketinget skal derfor have udviklet et nyt tidssvarende it-baseret læringsrollespil på Christiansborg. Det nye ”Politiker for en Dag”, der skal udvikles, skal være et selvstændigt nyt spil, som bygger videre på de elementer i det nuværende spil, der fungerer godt.

Opgaven udbydes som udbud med forhandling.

Kontrakten angår udvikling og levering af alle elementer af et nyt Politiker for en Dag.

Formålet med spillet ”Politiker for en Dag” er at fremme elevernes motivation og kompetence til at deltage i det danske demokrati. Gennem spillet skal eleverne også få viden om lovgivningsprocessen og indblik i folketingsmedlemmernes arbejde.

”Politiker for en Dag” skal rette sig primært til samfundsfag i 8. og 9. klasse og skal understøtte og supplere den daglige undervisning i klassen. Spillet skal være et sammenhængende undervisningsforløb, der består af et it-baseret læringsrollespil i lokaler på Christiansborg og før- og eftermateriale, der bruges af lærer og elever på skolen. Spillet skal simulere folketingsmedlemmernes hverdag gennem en totaloplevelse, hvor medieklip, tekniske virkemidler, interaktionspunkter, scenografi og flow i lokalerne er tænkt sammen med det faglige indhold i spillet.

"Politiker for en Dag" skal fungere som et interaktivt rollespil, hvor indhold og pædagogik, den digitale løsning samt indretning af lokalerne er en sammenhængende løsning, der skaber et afvekslende, engagerende og læringsunderstøttende miljø.

Kontrakten angår en totalløsning af udvikling, test og implementering af det nye læringsrollespil ”Politiker for en Dag”, herunder udarbejdelse af koncept, udvikling og levering af indhold og digital løsning samt indretning af lokaler og levering af udstyr og inventar. Desuden omfatter kontrakten også den efterfølgende vedligeholdelse, support og drift af spillet.

Udbudsmaterialet forefindes nedenfor.

Revideret udbudsmateriale:

Ændringer foretaget i det reviderede udbudsmateriale

Udbudsbekendtgørelse

Berigtigelse af 21-12-2016.pdf

Udbudsbetingelser 04-01-2017.pdf

Bilag A - Skabelon til tilbudsbrev 11-05-2017

Udkast til Kontrakt 11-05-2017

Bilag 1 - Tidsplan.docx

Bilag 2 - Kundens miljø.pdf

Bilag 2a - Plantegning 1_100.pdf

Bilag 2b - Plantegning.DWG

Bilag 2c - Snittegninger 1_100 11-05-2017

Bilag 2d - Flowdiagram.pdf

Bilag 2e - Tidsskema.pdf

Bilag 2f - Plantegning 1_100 option.pdf

Bilag 2g - Vejledning til håndværkere.pdf

Bilag 3 - Leverancebeskrivelse.pdf

Bilag 3a - Kravspecifikation 11-05-2017

Underbilag 3aI - Fra idé til lov.pdf

Underbilag 3aII - Folketinget vedtager lovene.pdf

Underbilag 3aIII - Folketinget i arbejdstøjet.pdf

Bilag 3b - Leverandørens løsningsbeskrivelse.docx

Bilag 3c - Kravmatrice 11-05-2017

Bilag 4 - Dokumentation.pdf

Bilag 5 - Aftale om drift support og vedligeholdelse 11-05-2017

Bilag 6 - Servicemål 11-05-2017

Bilag 7 - Leverandørens modenhed.docx

Bilag 8 - Ændringshåndtering.pdf

Bilag 9 - Samarbejdsorganisation.docx

Bilag 9a - Underleverandører.docx

Bilag 10 - Kundens deltagelse og modenhed.docx

Bilag 11 - Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser 11-05-2017

Bilag 12 - Prøver.docx

Bilag 12a - Forslag til afprøvningsprogram afprøvningsforskrifter afprøvningsplane.docx

Bilag 13 - Licensbetingelser og krav til deponering.docx

Bilag 14 - Databehandleraftale.pdf

 

Spørgsmål og svar:

Spørgsmål og svar af 18-01-2017 - prækvalifikation.pdf

Spørgsmål og svar af 14-03-2017 - tilbudsfasen.pdf

 

Rettelsesblade:

Rettelsesblad af 20-12-2016.pdf

Berigtigelse af 21-12-2016.pdf

Rettelsesblad af 04-01-2017.pdf

 

Indledende orienteringsmøde den 11. januar 2017:

Præsentation ved orienteringsmøde om udbud af nyt Politiker for en Dag.pdf

Referat af indledende orienteringsmøde om udbud af nyt Politiker for en Dag.pdf

Registreringsbilleder - lokaleområde for det nye Politiker for en Dag.pdf

 

Orienteringsmøde den 23. februar 2017:

Præsentation ved orienteringsmøde om udbud af et nyt Politiker for en Dag.pdf

Referat af orienteringsmøde om udbud af nyt Politiker for en Dag.pdf

 

Teknisk dialog:

Forhåndsmeddelelse.pdf

 

Eksterne links:

Link til udfyldelse af ESPD-dokument

Link til "ESPD - Sådan virker det"

Link til "Vejledning i konsortiedannelse"

 

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Anne Gram Jørgensen