Folketinget vil oplyse børn og unge om reformationen

19.12.2016

Folketingets Præsidium har oprettet en pulje på i alt 3 millioner kroner til folkeoplysning om reformationen. 40 projekter med et samlet budget på over 9 millioner kroner ansøgte om støtte. Der er endnu knap 450.000 kroner tilbage i puljen til projekter under 50.000 kroner. Her er ansøgningsfristen den 1. januar 2017.

I 2017 år er det 500 år siden, Luther offentliggjorde sine teser, der blev startskuddet til reformationen. Danmark brød med katolicismen og blev en del af den evangelisk-lutherske trosretning.

Reformationen var i udgangspunktet en kirkelig revolution, men dens indflydelse rækker videre og har haft betydning for det Danmark, vi kender i dag. Det er et et vigtigt stykke ånds- og Danmarkshistorie, som næste år bliver formidlet på mange forskellige måder med støtte fra Folketingets pulje til folkeoplysning om reformationen.

2,2, mio uddelt til 16 projekter

Der er netop uddelt 2,2 millioner kroner fra puljen til 16 projekter, som vil kaste lys over reformationen og bevægelsens åndelige ophavsmand.

De modtagne projekter kommer fra institutioner og foreninger over hele landet. Flere projekter har til formål at gøre reformationen levende for børn og unge. Det gælder f.eks. den største enkeltbevilling på 335.000 kroner, der er tilfaldet Viborg Kommune, som i samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter og multikunstneren Sigurd Barrett vil producere en undervisningsfilm til bl.a. folkeskolen.

Den næststørste bevilling på 250.000 kroner er givet til Nyborg Slot, der sammen med Østfyns Museer står bag en udstilling med fokus på kongemagtens og statsapparatets forhold til troskiftet i 1500-tallet.

”Der har været en stor interesse for at få tilskud fra Folketingets pulje. Jeg glæder mig på Præsidiets vegne over, at vores pulje gør det muligt for Foreningsdanmark at løse en formidlingsopgave, der binder fortid og nutid sammen”, siger Folketingets formand Pia Kjærsgaard.

450.000 kroner kan stadig søges

Folketingets Præsidium har oprettet en pulje på i alt 3 millioner kroner til folkeoplysning om reformationen. 40 projekter med et samlet budget på over 9 millioner kroner ansøgte om støtte. Der er endnu knap 450.000 kroner tilbage i puljen til projekter under 50.000 kroner. Her er ansøgningsfristen den 1. januar 2017. Dansk Folkeoplysnings Samråd administrerer puljen for Folketinget.

Læs om ansøgningskrav og frister her

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: webredaktion