Statsrevisorernes pressemøde i dag

14.12.2016

Statsrevisorerne holder pressemøde i dag 14. december 2016 om SKATs kontrol af negativ moms, sagsbehandling i Skatteankestyrelsen og statens udbud af it-opgaver.

På pressemødet vil Statsrevisorerne orientere om deres behandling af:

  • Beretning nr. 6/2016 om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider
  • Beretning nr. 7/2016 om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms
  • Beretning nr. 8/2016 om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse.

Tid: kl. 16.15
Sted: Christiansborg, Provianthuset, Lokale Pro-D.

Beretningerne offentliggøres senest kl. 16.15 her på Statsrevisorernes hjemmeside.

 

FAKTA
De seks statsrevisorer er valgt af Folketinget:

Peder Larsen (SF)
Henrik Thorup (DF)
Klaus Frandsen (RV)
Lennart Damsbo-Andersen (S)
Søren Gade (V)
Villum Christensen (LA)

Statsrevisorernes opgaver er fastlagt i grundlovens § 47 som revisionskontrol med den offentlige forvaltning.

Ved løsning af deres opgaver samarbejder statsrevisorerne med rigsrevisor. Statsrevisorerne afgiver således de beretninger, som de modtager fra rigsrevisor, til Folketinget med eller uden bemærkninger.

Statsrevisorerne er den eneste myndighed, der kan anmode rigsrevisor om at foretage undersøgelser. For yderligere information se www.ft.dk/statsrevisorerne. Kontakt: Sekretariatschef Gitte Korff, tlf. 33 37 59 85

 

FAKTA

Lone Strøm er rigsrevisor i Rigsrevisionen. Rigsrevisionens mission er at revidere på vegne af Folketinget og styrke en ansvarlig forvaltning til gavn for borgerne. Rigsrevisors opgave er fastlagt i lov om revisionen af statens regnskaber og instruks for rigsrevisor. Rigsrevisionen udarbejder ca. 25 beretninger om året og ca. 80 notater om året til statsrevisorerne. Rigsrevisionen reviderer statslige og statsfinansierede regnskaber. Rigsrevisionen udfører både finansiel revision og forvaltningsrevision. For yderligere information om Rigsrevisionen, se www.rigsrevisionen.dk. Kontakt: Afdelingschef Nanna Henning, tlf. 33 92 85 75.

 

Kontakt:
Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen