01-02-2017: Høring om den geografiske dækning af ungdomsuddannelserne

21.12.2016

Af: Camilla Bech-Illum

Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer og Undervisningsudvalget holder åben høring om den geografiske dækning af ungdomsuddannelserne (erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser). Høringen finder sted onsdag den 1. februar 2017 kl. 13-16 i Landstingssalen på Christiansborg.

Høringen vil belyse unges uddannelses- og bopælsreferencer, herunder hvilken betydning den geografiske dækning af ungdomsuddannelser har for, at alle unge – også i yderområder – tager en uddannelse.

Udvalgene spørger til, hvordan resultatet af udbudsrunden for erhvervsuddannelserne opfylder kriteriet om at sikre et geografisk dækkende udbud af erhvervsuddannelser.

Desuden ønsker udvalgene at få belyst, hvilken betydning uddannelsesinstitutionernes økonomi og bevillinger, herunder omprioriteringsbidraget, i praksis har for udbuddet af ungdomsuddannelser uden for større byer og for at bevare og placere uddannelsessteder i yderområder.

Udvalgene spørger endeligt til, hvilken betydning den geografiske dækning af ungdomsuddannelser har for udvikling, vækst og bosætning i yderområder.

Der vil til høringen være oplæg af:

  • Mette Pless, lektor ph.d., Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
  • Karin Topsø Larsen, forsker, Center for Regional- og Turismeforskning
  • Jens Stenbæk (V), regionsrådsformand, Region Sjælland
  • Peter Amstrup, formand for DEG-L Danske Erhvervsskoler – lederne og direktør på Rybners, Esbjerg
  • Hans Chr. Jeppesen, direktør EUC Nordvest
  • Niels-Georg Lundberg, medlem af bestyrelsen for Gymnasiernes Bestyrelsesforening og formand for Hjørring Gymnasium og HF
  • Jan Petersen (S), borgmester, Norddjurs Kommune  


Se det endelige program for høringen her

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig (også for pressen). Tilmelding skal ske senest tirsdag d. 31. januar kl. 12. Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først til mølle-princippet.

Tilmeld dig her

Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en halv time, inden høringen starter. Det er tilladt at optage lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at forstyrre høringens afvikling i øvrigt. Høringen tv-optages og vil blive vist live her på Folketingets hjemmeside, hvor den også kan findes efterfølgende under "TV fra Folketinget". Desuden vises høringen forskudt på Folketingets tv-kanal. 

Baggrundsmateriale til høringen her

Kontakt

Camilla Bech-Illum 
Student  
Telefon: 6162 3521 

E-mail

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Camilla Bech-Illum