Ny beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

14.12.2016

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 7/2016 om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

SKAT udbetalte i 2015 negativ moms for i alt 235 mia. kr. Det svarer til knap 25 % af statens samlede indtægter fra skatter og afgifter. Skatteministeriet har det overordnede ansvar for, at forvaltningen i SKAT fungerer tilfredsstillende, herunder også området negativ moms. SKAT udøver forvaltningen af lovgivningen om skatter i forhold til borgere og virksomheder og har således den juridiske kompeten­ce til at kontrollere virksomheders momsforhold og træffe afgørelse om udbetaling.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet har sikret en tilfredsstillende kontrol af negativ moms inden udbetaling. Følgende spørgsmål besvares i beretningen:

  • Er SKATs tilrettelæggelse af kontrollen af negativ moms inden udbetaling tilfredsstillende?
  • Er SKATs kontrol af negativ moms inden udbetaling tilfredsstillende?

Beretningen med statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. kl. 16.15 på Statsrevisorernes hjemmeside.

 

Kontakt 

Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985
Send mail

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen