Begrænset udbud af rammeaftale vedr. ingeniørrådgivning

05.11.2016

Folketinget gennemfører begrænset udbud af rammeaftale vedr. ingeniørrådgivning med frist for ansøgning om prækvalifikation den 9. december 2016 kl. 9.00.

Udbudsmaterialet kan downloades her nederst på siden.

Spørgsmål og svar i forbindelse med prækvalifikation kan downloades her fra siden, se boksen til højre i skærmbilledet.

Folketinget har ansvaret for indvendige vedligeholdelses- og ombygningsarbejder i de bygninger, Folketinget forvalter ejerskabet af (Christiansborg Slot, Søndre Ridebanefløj, Søndre Løngang, Kirke Løngang, Forbindelsesbygningen, Provianthuset, Rigsdagsgården 11A-13B, og Chr. Brygge 6) og i Folketingets medlemsboliger (Tordenskjoldgade og Anker Heegaards Gade), i alt ca. 68.000 brutto-m2.

Rammeaftalen omfatter arbejder på alle ejendomme i Folketingets ejendomsportefølje. Der forventes i den kommende 4 års periode at blive gennemført vedligeholdelses- og ombygningsopgaver, hvor honoraret som ingeniørrådgiver samlet forventes at ville udgøre omkring 2 mio. kr. ekskl. moms.

Rådgivningen omfatter generelt ydelser i henhold til FRI og DANSKE ARK’s Ydelsesbeskrivelse, ”Byggeri og Planlægning”, 2012.

Fagligt spænder opgaverne primært inden for følgende områder:

·       Konstruktioner

·       VVS

·       Ventilation

·       Køling

·       Automatik

·       EL og EDB-installationer

·       Energirådgivning

·       Brandrådgivning

·       Bygningssyn


Kontakt:
Morten Thorsøe
Byggesekretariatet
Tlf. 33373750 


ABR 89.docx
Bilag 1 til Rammeaftale.docx
Bilag 2 til Rammeaftale.docx
Bilag 3 til Rammeaftale.docx
Bilag 4 til Rammeaftale.docx
Bilag 5 til Rammeaftale.docx
Rammeaftale ING.pdf
Udbudsbetingelser.pdf
Tilbudsbrev.docx
NoticeING.pdf
Espd-request.xml
SpørgsmålSvar.docx

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Morten Thorsøe