23-11-2016 Åben høring om kystbeskyttelse

15.11.2016

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg afholder åben høring om kystbeskyttelse af de danske kyster.
Høringen er åben for alle og finder sted onsdag den 23. november kl. 08.30-12.00 i værelse 1-133 på Christiansborg.

 Udgangspunktet for høringen er Kystanalysen, som tidligere i år blev udarbejdet i et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet, Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Social og Indenrigsministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Hent Kystanalysen her

Formålet med høringen er at belyse, hvordan kystsikringen er struktureret i dag og sætte fokus på mulige udfordringer og fremtidige handlemuligheder. Det vil derudover blive drøftet, hvordan der kan skabes  mere sammenhængende kystsikringsløsninger, set i lyset af den klima- og miljøudvikling vi ser i dag. Der vil være oplæg fra Kystdirektoratet samt en række eksperter og kyndige fagpersoner.


Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendigt (også for pressen). Tilmelding skal ske senest tirsdag den 22. november kl. 11. Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først til mølle-princippet.

Tilmeld dig her

Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en halv time, inden høringen starter.

Det er tilladt at optage lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at forstyrre høringens afvikling i øvrigt. Høringen tv-optages og vil blive vist live her på Folketingets hjemmeside, hvor den også kan findes efterfølgende under "TV fra Folketinget". Desuden vises høringen forskudt på Folketingets tv-kanal.

Program

Se flere nyheder fra Folketinget