Nordisk Råd drøfter FN’s verdensmål i Folketinget

25.10.2016

Af: Thomas Søndergaard Sarup

Folketinget skyder november måned i gang med den ærefulde opgave at være vært for Nordisk Råds årlige session. Sessionen den 1.-3 november 2016 er den 68. session i Nordisk Råds historie, og igen i år er dagsordenen fyldt op med spændende, aktuelle og relevante emner.

Et af hovedemnerne på årets session er, hvad Norden kan gøre i fælleskab for at nå FN’s mål for bæredygtig udvikling (SDG’er), som blev vedtaget sidste år. Her blev mere end 150 af verdens ledere enige om 17 nye bæredygtighedsmål, og nu forestår udfordringen med at føre målene ud i livet. I modsætning til de tidligere verdensmål, de såkaldte MDG’er, gælder de nye verdensmål for alle lande i verden og ikke kun ulandene.

På dette års session skal de nordiske statsministre drøfte med Nordisk Råds parlamentarikere og med hinanden, hvad Norden kan gøre sammen for at bidrage til at nå målene.
Dette nordiske topmøde finder sted den 1. november om eftermiddagen.

International politik på dagsordenen

Et andet vigtigt emne på sessionen er en bred debat om international politik, og her vil de nordiske landes udenrigsministre og forsvarsministre deltage. Den finske udenrigsminister vil indlede med en redegørelse, og forventningen er, at emner som Nordens rolle i verden, Nordens forhold til EU, Arktis, sikkerhedssituationen i Østersøen og det nordiske forsvarssamarbejde vil blive debatteret. Denne drøftelse finder sted den 2. november om eftermiddagen.

Årets session byder også på møder mellem Nordisk Råds præsidium og Ruslands Føderationsråd og Statsdumaen og et møde med Vestnordisk Råd, som består af parlamentarikere fra Færøerne, Island og Grønland.

Traditionen tro uddeles Nordisk Råds priser også i forbindelse med den årlige session. I år finder uddelingen sted i DR’s koncerthus på Amager. Ved prisuddelingen vil bl.a. en ny nordisk hymne blive uropført. Hymnen er komponeret og arrangeret af tidligere musikprisvinder Sunleif Rasmussen, og teksten er skrevet af tidligere litteraturprisvinder Kim Leine.

Program m.m.

Nordisk Råd

Faktaboks

Nordisk Råd er et samarbejdsorgan for de nordiske landes parlamenter og regeringer. Nordisk Råd blev dannet i 1952 og har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de tre selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland.

Nordisk Råd arbejder for at skabe fælles nordiske løsninger, som har positiv effekt og nordisk nytte for borgerne i de nordiske lande.  Formandskabet for Nordisk Råd går på skift årligt mellem de fem nordiske lande. Præsident for Nordisk Råd i 2016 er Folketingets første næstformand Henrik Dam Kristensen, S. Vicepræsident er Mikkel Dencker, DF. I fokus i 2016 været det nordiske forsvarssamarbejde, turismesamarbejde og sundhedssamarbejde. 

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Peder H. Pedersen