Statsrevisorerne holder møde i dag, den 12. oktober 2016

12.10.2016

Dagsorden:

00.     Velkomst til ny statsrevisor Simon Emil Ammitzbøll

0.       Valg af formand og næstformand for Statsrevisorerne

1.         Nye beretninger

  • Beretning nr. 1/2016 om TV 2-regionernes virksomhed
  • Beretning nr. 2/2016 om undervisningen på professionshøjskolerne

Beretningerne med statsrevisorernes bemærkninger bliver offentliggjort ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

2.         Opfølgning på beretninger vedrørende 2015

3.         Fortsat opfølgning på tidligere beretninger der ikke er afsluttede

4.         Administrative sager

  • Mødeplan for 2017
  • Festligholdelse af formandens 25 års jubilæum 1. november 2016
  • Dagens dialogmøde med rigsrevisor
  • Statsrevisorernes temadebat 9. november 2016
  • Statsrevisorernes deltagelse i Rigsrevisionens faglige evalueringsdag 23. januar 2017
  • Sekretariatets deltagelse i nordisk møde 26.-27. september 2016

5.         Notater fra Rigsrevisionen

  • Notat af 30. september 2016 om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af energiselskabernes energispareindsats

6.         Statsrevisorernes anmodninger om nye undersøgelser

7.         Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen