Ny beretning om undervisningen på professionshøjskolerne er afgivet

12.10.2016

Statsrevisorerne har den 12. oktober 2016 afgivet beretning 2/2016 om undervisningen på professionshøjskolerne med denne bemærkning:

Danmarks 7 professionshøjskoler uddanner arbejdskraft, der løser væsentlige samfundsopgaver. Der er i 2016 budgetteret med et taxametertilskud på ca. 4,5 mia. kr. til professionshøjskolerne. Professionshøjskolerne er selvejende institutioner med hver deres bestyrelse, der bl.a. har til opgave at sikre uddannelsernes kvalitet og en effektiv drift af skolen. Uddannelses- og Forskningsministeriet fører tilsyn og skal sikre rammerne for professionshøjskolerne og uddannelserne.

Beretningen omhandler de 4 største uddannelser: lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelserne.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at professionshøjskolerne ikke har forvaltet deres resurser til undervisning tilstrækkeligt effektivt.

Statsrevisorerne bemærker særligt, at der er stor forskel på, hvor mange undervisningstimer professionshøjskolerne tilbyder de studerende.

Statsrevisorernes kritik er baseret på:

  • At en sammenligning på landsplan af den undervisning, som de studerende tilbydes, viser store variationer. Fx tilbydes en sygeplejerskestuderende i Sønderborg 71 % flere timer end en studerende i Thisted.
  • At kun én af de 7 professionshøjskolers bestyrelser og direktioner har opstillet mål for, hvor stor en del af arbejdstiden undervisningen skal udgøre, selv om øget undervisningstid var ét af flere mål i overenskomstaftalen fra 2013.
  • At hovedparten af professionshøjskolernes bestyrelser og direktioner ikke har tilstrækkelig viden om, hvordan deres undervisere bruger deres tid på forskellige formål såsom undervisning og forskning.
  • At der er indikationer på, at professionshøjskolerne kan opnå bedre resultater uden at øge resurseforbruget – hvor bedre resultater måles som karakterniveauet og evnen til at fastholde de studerende på studierne.

Statsrevisorerne opfordrer til, at professionshøjskolerne sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet undersøger, hvilken sammenhæng der er mellem antal undervisningstimer og uddannelsernes kvalitet. Statsrevisorerne opfordrer endvidere til, at denne beretning bruges konstruktivt. Det er således relevant at finde forklaringer på forskellene i professionshøjskolernes resultater og resurseforvaltning og at lære af de professionshøjskoler, der gør det bedst.

Ministerens svarfrist: 4 mdr.

Kontakt:
Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen