Statsrevisorerne undersøger DONG Energy A/S

14.09.2016

Statsrevisorerne har i dag 14. september 2016 besluttet at anmode Rigsrevisionen om en undersøgelse af DONG Energy A/S:

"Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om i et faktuelt notat/ beretning at beskrive:

  • Forberedelsen af aktiesalget i DONG, salget og den efterfølgende børsnotering
  • Ledelsens og Finansministeriets rolle i forbindelse med værdiansættelsen og aktiesalget, herunder eventuelle incitamentsstrukturer i for-hold til værdiansættelsen og incitamentsprogrammer for medarbejdere i DONG Energy A/S i forbindelse med aktiesalget
  • Udviklingen i DONGs gældsforhold (væsentlige nøgletal) siden årsregnskab 2012, som er behandlet i Beretning 4/2012 om DONG Energy A/S
  • Udviklingen i DONG Energy’s økonomi (væsentlige nøgletal) siden aktiesalget 
  • Udbytte siden aktiesalget til Goldman Sachs og til staten
  • Statens ejerskabsrolle efter salget og børsnoteringen
  • Ændringen i selskabskonstruktionen fra aktieselskab til børsnoteret aktieselskab – forhold vedrørende aktionærernes muligheder for indflydelse på virksomheden
  • Udviklingen i DONG Energy’s akties værdi i perioden fra børsnoteringen 9. juni 2016 og frem.

Der ønskes en faktuel beskrivelse, der omfatter DONG Energy’s regnskab for 2016, der foreligger februar 2017. Såfremt Rigsrevisionen afdækker forhold, der giver anledning til efterfølgende kritik, forventer Statsrevisorerne, at undersøgelsen rapporteres i beretningsform, så ministeren kan afgive en redegørelse til beretningen, og Rigsrevisionen og Statsrevisorerne kan følge op.

Statsrevisorerne anmoder om en undersøgelse, der kan offentliggøres, dvs. at den i udgangspunktet ikke kan indeholde fortrolige oplysninger om virksomheden, der ikke må offentliggøres.

Statsrevisorerne er opmærksomme på, at der allerede er undersøgt og forelagt Folketinget/ Finansudvalget mange oplysninger om salget, fx har der været over 200 spørgsmål i Folketinget/Finansudvalget samt en række samråd om emnet. Salget af statslige ejerandele i DONG Energy A/S er en stor og kompleks sag. Fokus i undersøgelsen bør derfor være at afdække de forhold, der evt. ikke tidligere er belyst og dermed kan bibringe nyt i sagen. 

Baggrund
Folketingets Finansudvalg godkendte i januar 2014 en aftale om kapitalindskud i DONG Energy A/S på ca. 13 milliarder kroner. Indskuddet kom dels fra nye investorer ATP, PFA og Goldman Sachs, og dels fra eksisterende mindretalsaktionærer, SEAS-NVE, SYD ENERGI, Insero Horsens og Nyfors Entreprise.

I september 2015 besluttede et politisk flertal, at DONG Energy inden for 18 måneder skulle introduceres på fondsbørsen. Børsintroduktionen fandt sted 9. juni 2016.
 
Den danske stat ejer også efter børsnoteringen størstedelen af DONG Energy (50,4%) mens New Energy Investment (indirekte ejet af virksomheder, der kontrolleres af Merchant Banking Division i The Goldman Sachs Group, Inc.), det danske elselskab SEAS-NVE og en række danske pensionskasser og energiselskaber ejer mindre andele."

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen