Folketinget sender delegation til FN's 71. Generalforsamling

06.09.2016

Folketinget sender den 14. – 30. september 2016 en delegation på otte medlemmer til FN’s generalforsamling i New York. Delegationsrejsen begynder i den amerikanske hovedstad Washington D.C., hvor delegationen de første dage vil modtage en introduktion til aktuel amerikansk indenrigs- og udenrigspolitik gennem møder og samtaler i bl.a. det amerikanske forsvarsministerium, Kongressen og Verdensbanken. Herudover vil delegationen mødes med repræsentanter fra amerikanske tænketanke, hvor bl.a. præsidentvalget 2016 og klimadagsordenen drøftes.

I New York deltager delegationen i FN’s generalforsamling og følger debatterne og udvalgsarbejdet om aktuelle globale udfordringer. Delegationen vil deltage i en række møder og temabriefinger om bl.a. FN’s udviklingsaktiviteter, de nye bæredygtighedsmål samt om FN’s Sikkerhedsråd. Endvidere vil der være fokus på emner som fredsopbygning, humanitære indsatser ved konflikter og naturkatastrofer, FN’s arbejde med at fremme menneskerettigheder og forbedre vilkårene for kvinder og børn i konfliktområder.

Deltagere i delegationen:

  • MF Morten Bødskov (S)
  • MF Hans Kristian Skibby (DF)
  • MF Søren Gade (V)
  • MF Ole Birk Olesen (LA)
  • MF Sofie Carsten Nielsen (RV)
  • MF Karina Adsbøl (DF)
  • MF Lisbeth Bech Poulsen (SF)
  • MF Pelle Dragsted (EL)
  • International chef Pernille Deleuran
  • Delegationssekretær Susanne Henriksen

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Susanne Henriksen