Transport- og Bygningsudvalget drøftede vigtige transportemner med EU’s transportkommissær

09.09.2016

Transport- og Bygningsudvalget havde i dag besøg fra Bruxelles.

Det var EU-kommissæren for transport og mobilitet, sloveneren Violeta Bulc, som gæstede Folketinget. Udvalgets medlemmer og kommissæren havde en god og ligefrem dialog om vigtige transportemner for Danmark, herunder Femern Bælt-forbindelsen, EU-tiltag på havneområdet, reglerne for cabotage-kørsel inden for vejgodssektoren og status for færøsk deltagelse i The European Common Aviation Area (ECAA).

Besøg på Christiansborg er en del af en større rundtur, hvor kommissæren mødes med relevante danske interessenter på transportområdet.

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jakob Willum Slot