Ny beretning om revisionen af statsregnskabet for 2015

14.09.2016

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 25/2015 om revisionen af statsregnskabet for 2015

Beretningen handler om resultaterne af Rigsrevisionens revision af statsregnskabet for 2015. Statsregnskabet er det samlede regnskab for de 20 ministerier, der havde bevilling til at afholde udgifter og opkræve indtægter for staten.

Formålet med revisionen har været at vurdere, om oplysningerne i statsregnskabet er rigtige og om ministerierne har forvaltet statens midler i overensstemmelse med Folketingets beslutninger. Statsrevisorerne baserer sig på beretningen i den gennemgang og kontrol af statsregnskabet, som de ifølge grundloven hvert år skal gennemføre, inden Statsrevisorerne forelægger statsregnskabet med deres bemærkninger til Folketingets beslutning.

I beretningen omtales nogle af de problemer, som er konstateret ved revisionen. De mest kritiske sager har ført til forbehold og udtalelser i erklæringerne om ministeriernes regnskaber.

Endelig handler beretningen om Rigsrevisionens erklæring om EU-midler i Danmark, og der omtales en række sager, hvor forvaltningen af EU-midler kan forbedres.

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen