Ny beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

14.09.2016

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Beretningen handler om Forsvarsministeriets styring af de effektiviseringsinitiativer, der er indeholdt i forsvarsforliget Aftale på forsvarsområdet 2013-2017. Forsvarsministeriet skal ifølge forsvarsforliget gennemføre effektiviseringer, der samlet set skal give et fast årligt provenu på 2,4 mia. kr. ved fuld indfasning i 2017.

Formålet med beretningen er at vurdere, om Forsvarsministeriet har etableret en tilfredsstillende styring af forsvarsforligets effektiviseringsinitiativer, herunder om effektiviseringerne kan gennemføres uden at reducere de operative kapaciteter.

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen